MŠ A ZŠ SUDICE POPRVÉ SLAVNOSTNĚ OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY!

 1.9.2022 zasedli opravdu „první“ prvňáčci do školních lavic spolu s mladšími dětmi, které o patro níže tráví v nové školce svůj první den.
 
Ano, MŠ a ZŠ v Sudicích dnes otevřela, po neuvěřitelně krátké době od STARTU, a sice roční usilovné práci v mnoha ohledech, poprvé své brány dětem ze Sudic a blízkého okolí.
 
Možná, když čtete tyto řádky, si říkáte: „Proč je takový příspěvek právě na stránkách ZFP Boskovice?“ Těch důvodů je hned několik.
 
Tím nejsilnějším je bezpochyby fakt, že tento projekt byl od začátku nastaven postojově velmi blízko majiteli a řediteli společnosti ZFP Boskovice, panu Petru Janouškovi.
 
Ten z této obce navíc pochází a při prvních setkáních s lidmi, kteří vedli tento projektu, se vnitřně s tímto projektem nejen ztotožnil , ale co více, právě díky skvělým lidem okolo, filozofii a myšlence celého projektu, se rozhodnul za sebe, rodinu i společnost ZFP Boskovice tento projekt maximálně podpořit a to nejen finančně, ale i organizací a lidskými zdroji.
 
ZFP Boskovice je primárně zaměřena na vzdělávání veřejnosti v oblasti rodinných financí. Na toto vzdělávání vlastní akreditaci MŠMT a mezinárodní certifikát IES. Nejen proto jsou vzdělání a osobnostní posun naší společnosti tak blízké.
 
Mezi ty hlavní důvody však nepochybně patří samotné zaměření školy a školky. Způsob vedení  totiž stojí na individuálním přístupu, laskavém prostředí a přírodě na dosah.
Jsme hrdí na to, že jsme mohli pomoci dobré věci a že můžeme být součástí něčeho, co má pozitivní dopad na naše děti i na společenské hodnoty v Sudicích a v jejím okolí.
 
To největší díky za to, že se tento projekt povedl však putuje lidem, kteří nasadili absolutní maximum ze sebe a houževnatě den co den, za neuvěřitelný jeden rok, dokázali realizovat takový záměr.
 
Těmi lidmi jsou „duchovní otec“ tohoto projektu farář Jiří Bureš, dnešní ředitelka MŠ a ZŠ Sudice paní Mgr. Dagmar Hamalová a manželé Syrovátkovi, kteří po stránce projektové a stavební zhmotnili tento projekt kompletní rekonstrukcí celé budovy a to v tomto rekordně krátkém čase.
 
Děkujeme také všem, kteří se jakkoliv zapojili a tuto dobrou věc podpořili. Díky tomu dnes může Sudická škola a školka začít naplňovat svoje poslání.
 
Čím je Sudická škola a školka jedinečná ?

Naše vědomosti jsou to nejcennější, co máme.

Vzdělávejme se v každém věku.