Pozor na nová pravidla při placení kartou.

V sobotu 14. 9. 2019 vstoupila v platnost nová bezpečnostní pravidla pro platbu platební kartou. Co nás čeká?

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou minimálně dvoufaktorové ověření uživatele. Ač se to může pro uživatele jevit jako obtěžující, jde hlavně o odbourání rizika platebního podvodu. Bezpečnější faktor ověření zabrání zneužití platební karty, ať už při její ztrátě nebo při online přístupu k platebnímu účtu. Mezi výjimky nového způsobu ověřování budou patřit bezkontaktní platby nízkých částek u platebních terminálů, důvěryhodní příjemci (např. zapamatovaná karta v e-shopu) a transakce, které se opakují – tedy transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem. Pravidla se také netýkají např. plateb v městské hromadné dopravě nebo plateb za parkování.

Co znamená bezpečnější dvoufaktorové ověření? Prvním ověřením musí být něco, co uživatel zná – tedy PIN kód nebo heslo a druhým ověřením něco, co uživatel vlastní. U platebních terminálů je to platební karta + PIN. Při platbách online doposud stačil jako druhý ověřovací faktor kód, zaslaný v SMS zprávě. To už teď není možné. SMS zpráva patří do stejné kategorie ověření jako telefon – tedy něco, co uživatel vlastní. Při platbách online bude přidáno ověření další, např. aplikace s mobilním klíčem, speciální hesla apod.

Podle České bankovní asociace jsou české banky na novou povinnost připraveny a se změnami počítají. Problém by zatím mohly mít jen některé platební terminály, které na nová pravidla ještě nejsou připraveny a budou tak zamítat platby nízkých částek. V takovém případě stačí platební kartu do terminálu vložit a zadat PIN.

Vzhledem ke stále častějšímu zneužíváním dat a neoprávněným platebním transakcím, za nás určitě krok vpřed.

Zajímá vás více informací na téma finanční gramotnost? Klikni zde..