Hospodářské noviny udělily ZFP realitnímu fondu nejvyšší ocenění!

ZFP realitní fond získal 1. místo v kategorii Výkonnost retailových fondů v soutěži TOP realitní fondy, kterou vyhlásily Hospodářské noviny za rok 2018.

Nejvyšší ocenění v prestižním žebříčku výkonnosti retailových fondů českého trhu za rok 2018, kdy ZFP realitní fond dosáhl zhodnocení 8,95%, mu udělila redakce Hospodářských novin 20. května 2019 v Praze.

ZFP realitní fond získal prvenství v kategorii fondů pro širokou veřejnost. ZFP realitní fond umožňuje investorům profitovat z velkých realitních projektů. Odborným investováním do různých typů nemovitostí v odlišných regionech rozkládá investiční riziko a významně ho tak snižuje. Do portfolia ZFP realitního fondu patří administrativní, maloobchodní a skladové nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Trh investic do nemovitostí zažívá v Česku výrazný nárůst, což dokazuje i zvýšený zájem veřejnosti o realitní fondy. Právě díky investicím do jednotlivých realitních fondů se jednotlivci mohou stát spolumajiteli různých nemovitostí a získat tak podíl na výnosu z jejich pronájmu.

ZFP realitní fond byl založen v roce 2013 spojením vysoce profesionální správy realitního fondu prostřednictvím společnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., s profesionálním distribučním kanálem společnosti ZFP akademie, a.s. Získání více než 7 miliard Kč majetku za necelých 6 let je podloženo především důvěrou klientů. Klienti v dnešním virtuálním světě mají nakonec prostě rádi skutečné věci, na které si mohou sáhnout. A jistě nám dáte za pravdu, že na naše kvalitní nemovitosti si opravdu sáhnout mohou. 
Další významnou skutečností, kterou si budujeme důvěru klientů je síla filozofie ZFP, vzdělávat občany ve financích. Naši klienti totiž vědí, kam investují a proč investují, což je naší nespornou přidanou hodnotou, která přináší výsledky.

CHCI VĚDĚT VÍCE O FILOZOFII ZFP