Vyřeší nový model reformy bezstarostný důchod?

Stávající český důchodový systém je založený na průběžném způsobu financování, což zjednodušeně znamená, že lidé v produktivním věku přispívají na penze důchodcům.  Podle expertů je situace finančně neudržitelná a výdaje na důchodový systém stále porostou. Vzhledem ke stále nižší míře porodnosti opravdu nemůžeme očekávat, že v budoucnu budou penze hradit další produktivní generace. Čeká nás tedy konečně zásadní změna v důchodovém systému? Komise pro spravedlivé důchody již vládě předložila 3 varianty nového modelu, nicméně průběžný systém by měl zůstat stále zachován. Nový model, ale nabízí spravedlivější výpočet důchodu.

Hlavními cíly nové důchodové reformy jsou spravedlnost, srozumitelnost a finanční udržitelnost. Současný 1. pilíř by se měl rozdělit na dva pilíře: pilíř „0 – solidární“ a pilíř„1 – zásluhový“. Přičemž nultý pilíř by byl hrazen ze státního rozpočtu, zatímco zásluhový z důchodového pojištění. Důraz je také kladen na větší srozumitelnost ve výpočtu důchodů – solidární část by byla pro všechny penzisty stejná (kromě předčasných důchodů), rozdílná se plánuje pouze část zásluhová. Na výši zásluhové části budou mít vliv předchozí výdělky v zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Zároveň bude zásluhová část také „oceňovat“ období péče o děti a osoby závislé na péči, období studia, nemocí atp. Valorizace důchodů – tedy kompenzace negativního dopadu inflace, by měla být srozumitelnější oproti současnosti a pro většinu penzistů zajišťovat vyšší důchody ve vysokém věku.

Aktuálně obavy ekonomů sílí. Bez kvalitní důchodové reformy můžeme očekávat kritickou situaci s nástupem silných populačních ročníků do penze, tedy okolo roku 2035. Jisté ani není, zda a pro jakou variantu se najde shoda mezi politickými stranami. V každém případě je více než žádoucí, nespoléhat se jen na stát a o výši svého důchodu se aktivně postarat již v mladém věku, protože jen tak si můžeme penzi užívat s dostatečným finančním polštářem.

3 navrhované varianty důchodové reformy si můžete přečíst ZDE