ZFP GROUP je zase o krok blíž k moderní centrále

Na každodenní práci dělníků se už pár týdnů mohou dívat lidé, kteří procházejí okolo Mlýnského náhonu v Břeclavi. V budově bývalé České pojišťovny a jejím okolí totiž panuje čilý ruch. Stavební firma tam rekonstruuje budovu, která bude příští rok na podzim sloužit jako centrála společnosti ZFP GROUP. „Na konci června jsme dostali stavební povolení a prakticky ihned jsme zahájili rekonstrukci všech vnitřních i venkovních prostor. Navíc dostavíme ke stávající budově zadní trakt a rozšíříme parkoviště,“ nastínil Michal Poliak, vedoucí celého projektu.

V září byla dokončena základní deska pro přístavbu zadního traktu, jehož součástí je i podzemní parkoviště. „Kvůli specifickému podloží jsme zvolili způsob zakládání stavby na takzvaných hlubinných pilotech. V současné době jsou všechny vnitřní prostory kompletně vybourány a v souladu s harmonogramem probíhají práce venku. “ doplnil stavbyvedoucí Radek Křemeček.  

Při projektování stavby bylo myšleno také na obnovitelné zdroje a účinné nakládání s energiemi a proto bylo na tento projekt zažádáno o dotace z programu OP PIK a to z výzvy programu na podporu Úspory energie,“ uvedla Lucie Pavlicová, provozní manažerka.

V polovině září proběhlo společné přestřihnutí pásky a uložení základního kamene stavby. Zakladatelé firmy manželé Poliakovi, tak společně se stavbyvedoucími odstartovali stavbu nadzemní části zadního traktu.
Součástí rekonstrukce budovy je samozřejmě i revitalizace jejího okolí. Zůstanou zachovány všechny travnaté plochy i zdravé stromy. Místo dřevin, které nejsou v kondici, vysadí investoři nové. „Záměrem nás všech je, aby byla budova ozdobou centra města a proto chceme, aby i vysazená zeleň korespondovala s Břeclaví jako takovou. Oslovíme v této věci i zahradní architektku města, abychom dali plánované zeleni jednotný ráz. Samozřejmě bez zeleně nezůstanou ani interiéry budovy či plánované terasy a střešní prostory,“ dodává Lucie Pavlicová.

Stavba nijak neomezuje okolní dopravu v ulicích Národních hrdinů ani na Zámeckém náměstí. Průchozí zůstávají po celou dobu i přilehlé chodníky pro pěší. 

Dokončení budovy je naplánováno na podzim příštího roku. Luxusní sídlo celé skupiny ZFP GROUP bude jedním z dárků zakladatelů společnosti manželů Poliakových k 25. výročí založení jejich firmy.  

Podívejte se na více fotografií z rekontrukce: ZDE

https://zfpboskovice.cz/filozofie/