Penzijní reforma – odchod do předčasného důchodu

Dnes navážeme na článek minulý článek, ve kterém jsme se věnovali změnám ve valorizaci důchodu. Současně s touto změnou byla stanovena nová, přísnější pravidla pro odchod do předčasného důchodu.

Jaké změny nově nastaly při odchodu do předčasného důchodu?

Nově platí, že do předčasné starobní penze můžete odejít nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Do konce září přitom platilo, že za určitých podmínek bylo možné odejít dříve i o 5 let.

Současná vláda zavedla pro vznik nároku na předčasný důchod ještě další omezení, a to získanou dobu pojištění v minimální délce 40 let. (U řádného starobního důchodu i nadále platí, že stačí získat alespoň 35 let pojištění)

S dřívějším odchodem do penze, dojde ke krácení vyměřovacího základu.

Dále dochází ke změnám při krácení vyměřovacího základu. Odejdete-li do penze dříve než při dosažení důchodového věku, dojde k trvalému krácení vašeho vyměřovacího základu. Výpočtový základ se nově krátí o 1,5 % za každých 90 dní, o které odejdete do důchodu dříve. Míra předčasnosti už na rozsah krácení nemá vliv.

Do konce září přitom platilo, že míra krácení závisela na míře předčasnosti odchodu do penze tak, že za každých 90 dní se výpočtový základ krátil o 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne. Krácení je nyní tedy výraznější i v případě, že jdete do penze dříve jen o pár měsíců.

Výše popsané změny mají za cíl udržet lidi v práci až do dosažení důchodového věku.

Změny, které se nám nelíbí, ale jsou nevyhnutelné.

Penzijní reforma sebou nese velké změny a přísnější pravidla, která se dotknou lidí téměř všech věkových kategorií. Změny, které se nám nelíbí, ale jsou nevyhnutelné. Nenechávejte svoji budoucnost náhodě! Zajistěte si budoucnost s námi – ZFP Boskovice.

Obsah článku

Další články