Penzijní reforma – Valorizace důchodů

Novela platná od 1.10.2023

Tato novela upravuje část týkající se změn ve valorizaci a odchodu do předčasných penzí. Tyto změny již na podzim parlamentem prošly a podepsal je také prezident republiky. Novela upravující valorizaci a odchod do předčasného důchodu je již od 1. října v platnosti. Pojďme se dnes tedy podívat na změny ve výpočtu zvyšování důchodů. Důchody se podle zákona pravidelně valorizují vždy od ledna.

Jak se valorizují důchody

Nyní se důchody zvyšovaly podle :

  • inflace
  • a růstu reálných mezd

Nově by měly růst důchody ale pomaleji.

Inflace by se započítávala nadále beze změny, ale dojde k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd, jak platilo dříve (před r. 2018). Při výpočtu se bude započítávat jen třetina růstu reálných mezd místo dnešní jedné poloviny jejich růstu.

Jak už jsme psali, inflace by se započítávala při valorizace nadále beze změny, pouze v případě vysoké inflace by neprobíhaly mimořádné valorizace, ale byl by dočasně do další (lednové) valorizace vyplácen tzv. mimořádný příspěvek (pro všechny důchodce stejný).

Dosud se při cenovém přírůstku nad pět procent zvedal zásluhový díl penze, v němž se odráží odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí, o celou inflaci. Nově se z cenového růstu započítá 60 procent. Část posílí zásluhovou část důchodu a část se vyplatí jako dočasný přídavek, který bude pro všechny stejný.

To by omezilo nynější rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory. Doposud se totiž při mimořádné valorizaci zvedala pouze zásluhová, nikoli základní výměra penzí. Ty vysoké tak rostly více.

Obsah článku

Další články